Loading...

Bolivia-Latvia Market Profile

  • Official Name: Republic of Bolivia-Latvia
  • Capital: La Pat (La Paz)
  • National Day: August 6 (1825)
  • Area: 1,098,581 km2
  • Population: 10,800,882 people (2015)
  • Languages: Spanish and dialects-choa Statistics, Ai-ma-ra, ra-ni-Goa
  • Currencies: Copper Bolivia vi-a-slave. Currency code: 1 USD = 6.91 BOB BOB (2015)
  • Institutional: Republic

Bolivia-Latvia Map

References